Z mojego 10-letniego doświadczenia w sprzedaży pomp ciepła NIBE oraz 5-letniego doświadczenia w użytkowaniu pompy ciepła we własnym domu, wynika że przy zakupie pompy ciepła warto zrobić analizę urządzenia rozpatrując trzy kategorie, a mianowicie: 1) parametry techniczne; 2) wyposażenie i funkcjonalność urządzenia oraz 3) doświadczenie producenta. Poniżej postaram się przybliżyć najważniejsze cechy, na które warto zwrócić uwagę dokonując wyboru pompy ciepła.

 

Parametry techniczne

Parametry techniczne wynikające z rodzaju zastosowanych komponentów i technologii, na które warto zwrócić uwagę to: wydajność grzewcza, współczynnik sprawności COP/SCOP, maksymalna temperatura zasilania systemu grzewczego, ilość czynnika chłodniczego i emisja hałasu. Wymienione parametry, możemy porównać poprzez analizę danych technicznych zawartych w tzw. DTR-kach, kartach katalogowych dołączonych do etykiet energetycznych czy instrukcjach instalacji pomp ciepła. Dobór optymalnej wydajności grzewczej urządzenia do zapotrzebowania na ciepło danego budynku, najlepiej jest powierzyć producentowi lub instalatorowi, który zrobi to w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy/geologiczny lub własne wyliczenia OZC, korzystając z programów symulacyjnych do doboru pomp ciepła producentów, jak np. NIBE DIM. Im wyższy jest współczynnik sprawności pompy ciepła, tym niższe będzie zużycie energii przez pompę ciepła, a co się z tym wiąże rachunki za ogrzewanie. Chcąc rzetelnie porównać COP lub SCOP pomp ciepła, należy odszukać wartości tych współczynników podanych wg tej samej normy i w tych samych warunkach pracy (COP dla jednakowej temperatury dolnego i górnego źródła, SCOP w jednakowej strefie klimatycznej przy jednakowej mocy obciążenia cieplnego Pdesign). W przypadku gdy pompa ciepła ma produkować ciepłą wodę użytkową i współpracować z systemem grzejnikowym warto zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę zasilania, którą jest w stanie osiągnąć pompa ciepła. Większość gruntowych pomp ciepła osiąga 65oC na zasilaniu systemu grzewczego, co jest w zupełności wystarczające, ale w przypadku powietrznych pomp ciepła, warto wybrać taką która osiąga najwyższą temperaturę w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza spada nawet do -25oC.
Producenci pomp ciepła ciągle pracują nad ich udoskonaleniem. Jest to szczególnie widoczne w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda. W ciągu ostatnich siedmiu lat zmieniał się zarówno współczynnik sprawności jak również graniczna dolna temperatura pracy pomp ciepła, która z -10oC zeszła do -25oC! Opanowanie konstrukcji sprężarek typu scroll z możliwością „wtrysku międzystopniowego” umożliwiło wyposażenie modułów chłodniczych pomp ciepła w tzw. technologię EVI. Pozwoliło to na niezawodną pracę pompy ciepła w temperaturach równych, a nawet niższych niż -20°C oraz uzyskanie temperatury wody na zasilaniu systemu grzewczego na poziomie 65°C (w przeważającym zakresie pracy). Odpowiednio dobrana moc grzewcza tak zaawansowanej technologicznie pompy ciepła umożliwia zastosowanie również w systemie monowalentnym (jako jedyne źródło ciepła w budynku).
W świetle nowych przepisów o tzw. F-gazach (Ustawa z 15.05.2015r. Dz.U. 2015 poz. 881), niezwykle istotnym parametrem stała się ilość czynnika chłodniczego zawartego w pompie ciepła, należącego do tzw. gazów cieplarnianych. Aktualnie, warto wybrać pompę ciepła, która zawiera mniej niż 3kg czynnika chłodniczego lub mniej niż 5t ekwiwalentu CO2. Urządzenia takie nie będą wymagały specjalistycznych przeglądów, dostosowania kubatury pomieszczenia, rocznych kontroli szczelności, ani monitoringu i rejestracji urządzeń zawierających F-gazy w ilości powyżej 3kg przypadającej na jeden moduł chłodniczy.
Dla zachowania komfortu użytkowania, warto też zwrócić uwagę na hałas, który obowiązkowo podawany jest przez producentów na etykietach energetycznych urządzeń. Im niższy poziom natężenia lub mocy emitowanego dźwięku, tym cichsza jest jej praca. Aktualnie najlepsze gruntowe pompy ciepła osiągają nawet 21dB wg EN11203 w odległości 1m (np. NIBE F1255), co sprawia że nie słychać kiedy urządzenie pracuje. Jeszcze bardziej jest to istotne dla pomp powietrznych, które stojąc na zewnątrz budynku mają wpływ na otoczenie.

Wyposażenie i funkcjonalność

Przyglądając się budowie pompy ciepła, możemy wyróżnić urządzenia bez i ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. W sytuacji gdy zapotrzebowanie na c.w.u. nie przekracza potrzeb przeciętnej 3-4 osobowej rodziny warto wybrać pompę tzw. kompaktową. Mają one zazwyczaj wbudowany zasobnik wody o pojemności 160-200 l. W przypadku większego zapotrzebowania na wodę (większa rodzina, kilka łazienek, duże wanny) powinniśmy wybrać urządzenie z osobnym zasobnikem c.w.u. o pojemności co najmniej 300l, przy czym należy pamiętać żeby zbiornik taki zapewniał odpowiedni odbiór ciepła (zbiorniki dwupłaszczowe lub wężownicowe z odpowiednio dobraną powierzchnią wężownicy). Jeżeli zależy nam na funkcji chłodzenia budynku w okresie letnim warto wybrać pompę ciepła ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego lub aktywnego. Jeżeli planujemy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, warto wybrać pompę z możliwością sterowania rekuperatorem.
Przy sprawdzaniu wyposażenia podstawowego pompy ciepła warto zwrócić uwagę na to, czy wśród elementów znajdują się pompy obiegowe dolnego i górnego źródła, naczynie wzbiorcze dolnego źródła, moduł łagodnego rozruchu (tzw. miękki start), czujnik temperatury zewnętrznej (tzw. pogodówka), czujnik temperatury wewnętrznej, grupa bezpieczeństwa, filtr cząstek stałych i inne niezbędne złączki do instalacji urządzenia, ponieważ brak tego typu komponentów, będzie wpływało na cenę wykonania całej instalacji z pompą ciepła.
Z punktu widzenia użytkownika ważne jest porównanie sterownika pompy ciepła. Programowanie czasowe pracy pompy ciepła (np. w celu wykorzystania tańszej taryfy energetycznej), pompy cyrkulacji wody, tryb urlopowy, tryb zwiększonej wydajności ciepłej wody użytkowej, automatyczne programowanie pomp obiegowych, intuicyjna obsługa...to wszystko będzie przekładało się na wygodę użytkowania i co najważniejsze ekonomiczną pracę systemu. Z kolei z punktu widzenia instalatora ważny będzie łatwy dostęp serwisowy do poszczególnych komponentów, prostota montażu i początkowej regulacji urządzenia, możliwość zdalnego monitorowania pracy (np. system NIBE UPLINK).

Doświadczenie producenta

Wybierając doświadczonego producenta, możemy mieć pewność że urządzenia będą posiadały kompletną, łatwo dostępną dokumentację techniczno-projektową i wymagane prawem certyfikaty, że firma posiada profesjonalną sieć autoryzowanych instalatorów i doradców handlowych, szybko reagujący serwis fabryczny, stały dostęp do części serwisowych. Potwierdzeniem doświadczenia i wysokiej klasy urządzeń może być certyfikat Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła EHPA Q oraz obszerna baza obiektów referencyjnych.