POMPY CIEPŁA NIBE

Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują moc żywiołów do produkcji ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Gruntowe pompy ciepła czerpią ciepło geotermalne, które stanowi energia słoneczna, zakumulowana w gruncie, wodach gruntowych i powierzchniowych zbiornikach wodnych. Powietrzne pompy ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, które nawet przy ujemnych temperaturach, zawiera ciepło, które odbierają, podbijają i przekazują do budynku. Pompy ciepła stanowią znakomitą alternatywę dla konwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak kotły elektryczne, węglowe, olejowe, bądź zasilane gazem. 

 

Nazwa pompy ciepła nie jest przypadkowa. W odróżnieniu od tradycyjnego pieca, który przetwarza dostarczane do niego paliwo na energię cieplną, pompa ciepła de facto nie produkuje ciepła, lecz jedynie transportuje je, a więc „pompuje” z jednego źródła do drugiego. Zasadę jej działania można porównać do działania lodówki, która przy pomocy odpowiednich płynów i gazów chłodzących pobiera ciepło od znajdujących się w niej produktów i przenosi je na zewnątrz. Pompa powietrza działa podobnie, z tą różnicą, że pobierane ciepło zostaje wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń.

Podstawowa zasada działania pompy ciepła polega na tym, aby pobrać energię cieplną o niskim poziomie temperatury i poprzez doprowadzenie energii mechanicznej (sprężarka) doprowadzić ją do poziomu wysokiej temperatury użytkowej. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie energii cieplnej z otoczenia (powietrze, grunt, woda), przy niewielkim 20-30% udziale energii elektrycznej potrzebnej głównie do napędu sprężarki.

Pompa ciepła to rozwiązanie, które pozwala przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej skutecznie ogrzać cały dom. Jego dodatkowy plus to ekologiczność, cały proces zachodzi przy wykorzystaniu zasobów naturalnych i w czasie jego trwania nie wytwarzają się szkodliwe spaliny, ani gazy cieplarniane. Szeroki wybór pomp ciepła znajdziemy w ofercie pomp ciepła marki NIBE, którego przedstawicielstwem w Polsce jest firma NIBE-BIAWAR.

 

  1. W obiegu czynnika dolnego źródła darmowa energia cieplna pozyskiwana jest z otoczenia i transportowana do pompy ciepła.
  2. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła zwiększa niską temperaturę pozyskanego ciepła do wysokiej temperatury.
  3. W obiegu czynnika grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku.