Hybrydowe systemy ogrzewania to połączenie w jednym obiekcie, w jednym systemie wielu urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, zasilanych różnorodnymi nośnikami ciepła. Istotą systemu hybrydowego jest współdziałanie różnych urządzeń w jednym systemie, który jest kontrolowany za pomocą jednego sterownika, w sposób który zapewnia największe korzyści z punktu widzenia użytkownika.

Pompa ciepła + fotowoltaika

Najwięcej korzyści z instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się przy dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w ciągu dnia, maksymalnie wykorzystując „prąd słoneczny” na własne potrzeby. Zastosowanie do ogrzewania budynku systemu grzewczego na bazie pompy ciepła zasilanej energią elektryczną, pozwala zwiększyć stopień wykorzystania energii wytwarzanej przez instalację PV, na własne potrzeby. Pompa ciepła jako urządzenie pobierające do swojej pracy energię elektryczną może współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wspólna praca w systemie on-grid. Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest opłacalna zwłaszcza wtedy gdy pompa ciepła również latem pobiera prąd do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz dla układów chłodzenia, ponieważ na bieżąco wykorzystujemy energię elektryczną do wytworzenia ciepła lub chłodu.

Pompa ciepła + kocioł gazowy

hybrydowa pompa ciepłaNowością w ofercie powietrznych pomp ciepła jest hybrydowa pompa ciepła powietrze/woda z jednostką wewnętrzną, z wbudowanym gazowym kotłem kondensacyjnym, pełniącym rolę szczytowego źródła ciepła. Rozwiązanie szczególnie polecane jest do domów poddawanych termomodernizacji i umożliwia obniżenie zarówno kosztów inwestycyjnych, jak eksploatacyjnych, w wyniku doboru pompy ciepła o mniejszej mocy grzewczej, pracującej z wyższą wydajnością w zakresie wyższych temperatur powietrza zewnętrznego. Co więcej hybrydowa pompa ciepła jest wstanie samodzielnie kontrolować i optymalizować pracę systemu, włączając i wyłączając kocioł gazowy i pompę ciepła w zależności od tego które źródło w danej chwili produkuje tańszą energię lub które źródło daje lepsze efekty ekologiczne.

Zobacz film „Nowości NIBE na targach ISH”

 

 

 

 

 

Pompa ciepła + rekuperator

ompa ciepła + rekuperatorInteligentny system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny na bazie pompy ciepła i rekuperatora, jest jedynym na świecie rozwiązaniem, w którym uzyskuje się ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i rekuperację. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny system, ze względu na wysoką sprawność ogrzewania, osiąganą przez inwerterową gruntową pompę ciepła np. NIBE F1255 (SCOP pompy ciepła osiąga 5,5 wg EN14825), wysoką sprawność odzysku ciepła z wentylacji w rekuperatorze np. NIBE ERS (do 96%), wykorzystanie darmowego chłodu dolnego źródła do pasywnego chłodzenia budynku i zerową bezpośrednią emisję CO2 do atmosfery. Praca całego systemu, w tym rekuperatora, sterowana jest przez użytkownika, za pomocą wielofunkcyjnego, intuicyjnego menu w języku polskim, dostępnego z poziomu kolorowego wyświetlacza pompy ciepła lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, system inteligentnego zarządzania budynkiem) za pomocą systemu Internetowego np. NIBE UPLINK.
System przeznaczony jest do ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania, chłodzenia, ogrzewania c.w.u. i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) budynków o powierzchni do 300m2. Praca całego systemu, sterowana jest z pompy ciepła lub wirtualnie za pomocą systemu NIBE UPLINK. Pompa ciepła osiąga klasę A++, a w zestawie ze sterownikiem A+++ (zgodnie z Dyrektywną ErP, w systemach wysokotemperaturowych, Pdesign=16kW).

Pompa ciepła + wentylacja z odzyskiem ciepła

z9Wyjątkowym rozwiązaniem systemowym z gruntową lub powietrzną pompą ciepła jest moduł wentylacyjny z odzyskiem ciepła np. NIBE FLM do pomp gruntowych i NIBE F135 do pomp powietrznych. Moduł NIBE FLM montuje się jako nadstawka na gruntową pompę ciepła, dzięki czemu oprócz ogrzewania , chłodzenia i produkcji c.w.u. możemy uzyskać czwartą funkcję systemu z pompą ciepła, jaką jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Cechy systemu hybrydowego pompy ciepła z modułem wentylacyjnym:

  • Zapewnia wentylację mechaniczną wywiewną w budynku i usuwanie wilgoci z pomieszczeń tzw. mokrych (łazienka, kuchnia, garderoba)
  • Energia zawarta w powietrzu wywiewanym z budynku jest akumulowana w gruncie w przypadku pomp gruntowych lub w zbiorniku ciepłej wody w przypadku pomp powietrznych
  • Szybsza regeneracja gruntu (dotyczy pomp gruntowych)
  • Wyższa sprawność pompy ciepła (SCOP)
  • Prosta instalacja, niska cena systemu wentylacyjnego
  • Wysoka wydajność oraz niski poziom głośności
  • Programowanie dowolnej wydajności wentylacji ( 0-100%) w dwóch okresach na dobę
  • Brak konieczności czyszczenia kanałów wentylacyjnych