Systemy fotowoltaiczne

System fotowoltaiczny służy do przetworzenia energi słonecznej w energię elektryczną i składa się zazwyczaj z paneli fotowoltaicznych, złączek, przewodów elektrycznych i falownika (inverter).

Na powierzchnię poziomą Polski przypada rocznie 950 do 1 200 kWh/m2. Ogniwa solarne przetwarzają z tego na energię elektryczną ponad 14%, przy czym dwie trzecie energii pozyskiwane jest latem, a jedna trzecia w zimie. Tak więc Słońce jest przez cały rok nie tylko niewyczerpalnym, ale i ekologicznym źródłem energii, które jest najbardziej przyjazne naturze. Instalacja fotowoltaiczna (PV skrót z jęz. ang. od słów: P-photo, V-voltaic) produkuje energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Bezpłatny prąd solarny można wykorzystać do zasilania odbiorników energii elektrycznej w budynku (np. oświetlenie, urządzenia RTV i AGD, urządzenia grzewcze zasilane elektrycznie itp.), a jego nadmiar odprowadzić za wynagrodzeniem do sieci energetycznej (instalacje on-grid). Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej możemy również magazynować w akumulatorach (instalacje off-grid) i wykorzystać w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Najwięcej korzyści z instalacji fotowoltaicznej uzyskuje się przy dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w ciągu dnia, maksymalnie wykorzystując „prąd słoneczny” na własne potrzeby.

Baterie słoneczne, czyli ogniwa biorące udział w zjawisku fotowoltaicznym muszą być odpowiednio zamontowane, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Przede wszystkim należy uwzględnić położenie domu względem kardynalnych kierunków. Drugą ważną kwestią jest kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia.

System fotowoltaiczny "on-grid"

Przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Systemy nie posiadają urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci zewnętrznej / wewnętrznej, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System jest bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.

System fotowoltaiczny "off-grid"

Przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego bez współpracy z siecią energetyczną. System w żadnym z punktów nie jest połączony z siecią energetyczną. System posiada urządzenia magazynujące energię. Energia jest spożytkowana przez użytkownika.

System fotowoltaiczny „Backup"
Przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną lub do pracy autonomicznej. System posiada urządzenia magazynujące energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Logika pracy układu Backup jest wielowariantowa. System jest bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika. Bezwzględnym wymogiem układu Backup jest separacja układu oddawania energii do sieci podczas zaniku napięcia w tejże sieci.

Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru.

Żeby móc wykorzystywać energię wiatru do produkcji prądu niezbędne są odpowiednie warunki. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczającej mocy, zbyt duże zaś – przekraczające 30 m/s – mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń wiatraka.

Przydomowa elektrownia wiatrowa dostarcza energię elektryczną i  może pokryć zapotrzebowanie na energię całego domu, a nadwyżki energii można sprzedać do sieci elektroenergetycznej.