Chłodzenie aktywne może być realizowane niezależnie od typu pompy ciepła – także w modelach, w których dolne źródło ciepła stanowi powietrze atmosferyczne. System opiera się na odwróconej pracy urządzenia: parownik działa jak skraplacz, a skraplacz pełni funkcję parownika – zmienia się kierunek przepływu ciepła.

Sposobem na osiągnięcie standardu klimatyzacji w okresie letnim z gruntową pompą ciepła, jest wyposażenie urządzenia w moduł aktywnego chłodzenia np. NIBE HPAC i podłączenie jej do systemu z klimakonwektorami. Moduł ten stanowi zespół zaworów trójdrogowych , które odwracają obieg i umożliwiają rewersyjną pracę gruntowej pompy ciepła. Zimą, gdy występuje zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku, ciepło zostaje dostarczone przez klimakonwektory w standardowym procesie sprężarkowego obiegu chłodniczego.

Natomiast w sezonie letnim, zimny czynnik kolektora gruntowego (glikol) przepływa przez moduł HPAC i pompę ciepła do klimakonwektorów, chłodząc pasywnie pomieszczenia bez udziału sprężarki. Jednak, jeśli zajdzie sytuacja, iż produkcja chłodu w systemie pasywnym nie będzie wystarczająca, wtedy automatyka pompy ciepła uruchomi sprężarkę, która aktywnie schłodzi budynek do zadanej temperatury (aż do 7oC na zasilaniu systemu grzewczego). Odbierając energię cieplną i przekazując ją do kolektora gruntowego, jednocześnie przyspiesza jego regenerację. Jest to znaczące, ponieważ pojemność cieplna wykorzystywanego dolnego źródła ciepła, w zależności od jego rodzaju, może nie być nieskończona.

 

chłodzenie multisplit

Alternatywą dla tych rozwiązań, może być zastosowanie pomp ciepła (zarówno gruntowych jak i powietrznych) z rewersyjnym modułem chłodniczym. Tego typu urządzenia posiadają wbudowany zawór czterodrogowy umożliwiający zmianę kierunku przepływu czynnika chłodniczego, przełączając pompę ciepła z funkcji grzania na funkcję chłodzenia. Większość oferowanych na rynku powietrznych pomp ciepła, ma możliwość odwrócenia obiegu chłodniczego i realizacji funkcji chłodzenia aktywnego, np. NIBE SPLIT. Ponadto, istnieją modele rewersyjnych pomp ciepła np. BIAWAR MULTISPLIT, które potrafią wykorzystać powstające w trybie chłodzenia ciepło odpadowe do przygotowania ciepłej wody użytkowej. To wyjątkowe rozwiązanie technologiczne, pozwala obniżyć całkowite pierwotne zużycie energii i umożliwia symultaniczną realizację funkcji chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Podsumowując, funkcja chłodzenia aktywnego budynku (rewersyjna praca pompy ciepła), sprawdzi się zarówno w budynkach wyposażonych tylko w klimakonwektory jak i w systemach ogrzewania płaszczyznowego. Chłodzenie aktywne umożliwia osiągnięcie znacznie niższej temperatury pomieszczeń, niż podczas chłodzenia pasywnego. Gruntowa lub powietrzna rewersyjna pompa ciepła, jest świetnym rozwiązaniem w obiektach komercyjnych i usługowych, w których wymagany jest standard klimatyzacji (np. hotele, biurowce itp.) lub obiekty przemysłowe, w których oczekuje się określonych parametrów temperaturowych (np. magazyny farmaceutyczne, zakłady graficzne itp.). Koszt chłodzenia jest wtedy na poziomie kosztu chłodzenia za pomocą klimatyzatora, jednak przy zachowaniu najbardziej ekonomicznego i energooszczędnego ogrzewania.