"AGROENERGIA" - DOTACJE DLA ROLNIKÓW

 ADN5683

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił nabór wniosków do nowego programu Agroenergia. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza.

Więcej szczegółowych informacji tutaj.