Aktualne promocje

 Skorzystaj z programu Czyste Powietrze z marką NIBE

19 września 2018 ruszył rządowy program dotacji „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać od 30 do 90% dotacji oraz pożyczkę na inwestycje polegające na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • Wymianę starych źródeł ciepła na pompę ciepłą lub inne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
  • Montaż lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej ody użytkowej,
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • Docieplenie ścian budynków,
  • Wymianę stolarki zewnętrznej (drzwiowej i okiennej),
  • Zastosowanie instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych),
  • Modernizację przyłącza elektrycznego jeżeli wynika to z potrzeb nowego źródła ciepła.

Więcej szczegółowych informacji tutaj.

Facebook: www.facebook.com/NIBEpolska/